Směrnice č.3/2017 – o výkonu správy bytového fondu SBD Havířov