Výzva k podání nabídek č. 00019/2022
Zajištění hotovosti v oblasti elektro a odstranění zvávad zjištěných při elektro revizích v bytových domech ve správě SBD Havířov.