Výzva k podání nabídek č. 00037/2023
zajištění portfólia: pro uzavření smlouvy s dodavatelem technického dozoru při zhotovování výměn stoupaček TV, SV, plynu, kanalizace, vzduchotechniky, ležatého potrubí a poskytování konzultací stavebních prací a dodávek k zajišťování a provádění oprav na bytových domech ve správě Stavebního bytového družstva Havířov