Směrnice č.1/2018 – o vedení členské evidence, evidence členských vkladů a družstevních podílů