Úplné znění směrnice č.2/2020 o stanovení úhrad za provádění úkonů nad rámec obvyklé správy (o poplatcích) ve znění dodatků č.1 a 2/2022

Zobrazit a stáhnout můžete zde.

další aktuality