Směrnice č.6/2013 – pravidla pro sestavování výše nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a nebytových prostor

Menu