Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Datová schránka: 93ysmxb

Další kontakty zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Aktiv předsedů OPS č.3

Ve čtvrtek 11. května 2023 proběhl poslední z pěti plánovaných aktivů předsedů výborů členských samospráv, a to pro výbory v působnosti OPS č. 3. Tedy pro předsedy samospráv z domů v lokalitě Havířově – Podlesí.

Kromě přípravy Shromáždění Delegátů, výsledků hospodaření, plánované změny Stanov a Energetické strategie se část programu věnovala činnosti realitního střediska SBD Havířov.

Aktivu se zúčastnilo 14 předsedů výboru samospráv.

Předchozích Aktivů předsedů se zúčastnilo 85 předsedů výborů samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.

 

Konzultační dny

Rádi bychom Vás informovali, že ve dnech 3. a 6. dubna 2023 proběhly konzultační dny na téma „Provoz a údržba domu“.

Další konzultační dny připravujeme na měsíc červen 2023, a to s těmito aktuálními problematikami:

  • „Podnájmy v družstevních bytech“
  • „Členské schůze samosprávy“

Na podzim tohoto roku pak plánujeme realizovat konzultační dny s tématy:

  • „Úklidy ve společných částech domu“
  • „Solární ohřev teplé vody v podmínkách družstva“

O konkrétních termínech budou předsedové samospráv s předstihem informováni.

Srovnání podmínek ve společenství vlastníků a bytovém družstvu

Celý článek zde.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY NA FASÁDÁCH bytových domů?

Kontroly bytových domů ve správě družstva přinášejí občas překvapivá zjištění. V současné době se objevila „inovativní“ reakce některých uživatelů bytů na růst cen elektrické energie, která se projevuje v podobě umístění fotovoltaických panelů na několika bytových domech.

V této souvislosti je potřebné informovat nejen tyto uživatele, ale i ostatní uživatele takto „vylepšených“ bytových domů na podmínky, které je vhodné znát.

Fotovoltaické panely do 10 kW se považují za tzv. mikrozdroj, což je výrobna, a každá výrobna elektrické energie muže být zprovozněna až po schválení distributora elektřiny (blíže tuto problematiku specifikuje energetický zákon č. 458/2000 Sb.). Distributorovi elektřiny podává takovou žádost vlastník objektu, ale prozatím nikdo z členů družstva ani vlastníků jednotek tak dosud neučinil.

Instalace fotovoltaických panelů (elektráren) lze na fasádách, balkonech či lodžiích instalovat, jen pokud taková instalace neohrozí bezpečnost, zdraví a majetek ostatních uživatelů bytů a společných prostor domu. Posouzení rizika vzniku škody již před vlastní instalací, je pro uživatele výrobny elektřiny pojistkou proti následkům vzniklých v důsledku požáru, poškození zateplení domu, zničení majetku sousedů i proti jiným škodám.

Žadatel o povolení instalace fotovoltaických panelů má také možnost včas se dozvědět, zda je v dané době připravována instalace fotovoltaické elektrárny pro dům ve kterém bydlí, a tím eliminovat zbytečně vynaložené prostředky. Důvodem je skutečnost, že družstvo intenzivně zajišťuje podmínky instalací fotovoltaických elektráren na domech družstva i společenství vlastníků, které má ve správě.

Je vhodné respektovat, že fasáda, balkon či lodžie domu tvoří jeho společnou část (obal) domu a o jeho použití pro potřebu jednoho uživatele bytu musí rozhodnout nadpoloviční většina obyvatel domu.

Správa družstva tímto doporučuje jak členům družstva, tak vlastníkům bytů, kteří mají nainstalované fotovoltaické panely, aby kontaktovali paní Ing. Světlanu Kravčenkovou, vedoucí Technické správy (svetlana.kravcenkova@sbdhavirov.cz) za účelem dohody o postupu, jak eliminovat vzniklá rizika či porušování právních předpisů.

O nás

9 951 bytů ve správě | 7 266 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.