Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Datová schránka: 93ysmxb

Další kontakty zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Konzultační dny na téma úklidy společných prostor

SBD Havířov - úklid společných prostorDne 7. 9. 2023 a 11. 9. 2023 se konaly plánované konzultační dny na téma úklidy společných prostor. Sedmého září se konzultačních dnů zúčastnilo pět a 11. 9.2023 sedm členů družstva. Největší počet účastníku byl z OPS 5. Členům družstva byla přednesena prezentace, v níž byli seznámeni se směrnicí o úklidech společných prostor a postupem případné změny úklidové firmy. Prezentace je k dispozici v elektronické a také v listinné formě, čehož účastníci s povděkem využili a podstatné informace si odnesli domů. Pokud byste měli zájem o dané téma, kontaktujte Ing. Krajčovou na tel. č. 607 056 561. Závěr příjemného setkání se nesl v duchu otevřených diskusí, kdy si účastníci aktivně vyměňovali vzájemné zkušenosti a kladli praktické dotazy. Z diskuze vzešlo pro správu družstva také několik cenných podnětů.

Konzultační dny

Ve dnech 12.6.2023 a 15.6.2023 proběhly konzultační dny určené výborům členských samospráv s tématem „PODNÁJMY  V DRUŽSTEVNÍCH BYTECH“.

Kromě základních informací týkajících se náležitostí a postupů v procesu udělování souhlasu s podnájmem ve spolupráci s výborem členské samosprávy, byli účastníci informováni o připravovaných novinkách v rámci obdržení informací změn nájemců, vlastníků a podnájmů  v dané samosprávě, které proběhnou již od 1.7.2023.

Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 16 členů výborů členských samospráv.

Následně ve dnech 19.6.2023 a 22.6.2023 proběhly konzultační dny opět určené výborům členských samospráv s tématem „ČLENSKÉ SCHŮZE SAMOSPRÁVY“.

Hlavním cílem tohoto tématu bylo předání informací organizace svolávání a průběhu schůzí, vedení schůzí, přípravy pozvánek a zápisy z jednotlivých schůzí. Součástí prezentace byly také vzory pozvánek a zápisů z různých variant schůzí.

Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 10 členů výborů členských samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.

Prezentaci z jednotlivých konzultačních dnů můžete zhlédnout také na e-Domovníkovi.

Shromáždění delegátů květen 2023

V pondělí 29. 5. 2023 se uskutečnilo řádné shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov, které mimo klasického programu projednalo také odvolání členů proti rozhodnutí představenstva a změnu Stanov našeho družstva. Shromáždění se zúčastnilo celkem 161 delegátů. Vzhledem k obsáhlému programu bylo jednání ukončeno až v pozdních večerních hodinách, a proto všem zúčastněným delegátům děkujeme za vytrvalost, trpělivost i aktivní přístup.

O nás

9 951 bytů ve správě | 7 266 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.